Föreläsningar


Alla våra föreläsningar går att skräddarsy utifrån er målgrupp, tid och förutsättningar. Kontakta oss för mer information

Knäcka sociala koden!

- Att bemöta barn och unga som uppvisar beteendesvårigheter.

Vuxna som möter barn och unga med svårigheter vill oftast väl, men när man saknar verktyg och träning kan situationen blir värre när man försöker bemöta det som sker i vardagen.

Varför gör du sådär?!

- Att förstå beteendesvårigheter utifrån kognitiva och sociala färdigheter.

Barn och ungdomars beteende kan många gånger misstolkas, de är "omotiverade", "bråkiga" eller "olydiga" när det egentligen handlar om färdigheter som de behöver träna upp.

Bemötandesvårigheter

- Att som vuxen utveckla ett starkt socialt ledarskap i mötet med barn.

Utifrån 23 olika färdigheter får vuxna insyn i vad ett starkt socialt ledarskap innebär och hur detta i sin tur kan komma att gynna barnen i fråga men även verksamheten i stort.

Funktionshinder & NPF

- Att arbeta uttömmande med barn och unga som uppvisar svårigheter.

Att kunna ansvara för barn och ungas utvecklingen genom att arbeta inkluderande och undanröja funktions-hinder som kan bidra med ytterligare svårigheter för individer med NPF.

Exekutiva funktioner

- Att förstå hur svårigheter går ihop med de exekutiva funktionerna.

Ett begrepp som alltmer har blivit diskuterat kring barn och unga som uppvisar svårigheter. När vi förstår vad dessa funktioner består av och ter sig kan vi bättre hjälpa barn och unga.

Hjärnan: barn och unga

- Hjärnans utvecklingscykler och hur de går ihop med barn utveckling.

När barn och unga växer går de igenom olika cykler där vissa stimuli är avgörande för resten av deras utvecklingen som barn och vuxna.

Anmäl dig till nyhetsbrevet och få exklusiv material!

All innehåll på denna webbsida © Jassim Ahmadi 2018, Alla rättigheter förbehålles