En metod som ser helheten

BVS är en holistisk metod som ämnar att se helheten kring beteendesvårigheter som barn och unga uppvisar. Förkortningen står för Brandsläckare, Vattenkannan och slutligen Sociala gymmet. Det innebär att få arbeta med en metoden som tar sig an utmaningarna utifrån ett åtgärdande, förebyggande och hälsofrämjande perspektiv. Målet är att den unge ska få möjligheten att komma vidare och lyckas men även att den vuxna kan fullborda sitt uppdrag i respektive verksamhet. När ni bokar en utbildning så får ni även tillgång till vårt arkiv på denna webbsida som är innehåller arbetsmaterial och videoklipp som tillhör metoden men även andra intressanta föreläsningar!

Anmäl dig till nyhetsbrevet och få arbetsmaterialet 
Våra tjänster

Vår verksamhet erbjuder generella utbildningar och insatser utifrån BVS men kan även anpassa sig efter behovet som en särskild verksamhet har. Arbetsgrupper och verksamheter har ofta olika förutsättningar för att lyckas med en insats och sin kompetensutveckling. 

INTRODUKTION I BVS

I denna utbildning får personalen en förförståelse och en chans att öva de praktiska delarna i metoden BVS.

IMPLEMENTERING

 För att lyckas med BVS så behövs en strategi för implementering. Här får arbetsgruppen skapa en.

FÖRELÄSNINGAR

En stor del av BVS är att ha förförståelse för beteende, relationer, konflikter och retorik.

DISTANSUTBILDNING

Utifrån begränsad tidsutrymme kan personalen flexibelt få tillgång till föreläsningar och material för BVS.

Skräddarsy en insats

Utmaningarna och förutsättningarna för olika verksamheter skiljer sig väldigt mycket. Därför har ni alltid möjlighet att i samråd med oss skräddarsy en egen insats. Detta sker efter att vi har besökt er verksamhet och gjort en ingående kartläggning. Träffsäkerheten ökar på så vis och en minskar risken att insatsen riktar sig mot en annat mindre prioriterat område som verksamheten har.

Knäcka sociala koden

Metoden BVS introducerades först i boken "Knäcka sociala koden" av Jassim Ahmadi som utgavs av Gothia Fortbildning. Titeln har även använts till vår podcast där vi intervjuar ledande personligheter som arbetar med utmaningar som finns i verksamheter där barn och unga vistas.

FÖRSKOLAN

Vår metod BVS är även anpassad för de yngre barnen som uppvisar beteendesvårigheter. Tidigt kan vi upptäcka utmaningarna och hjälpa!

SOCIALTJÄNSTEN

Ungdomar som blir aktuella för socialtjänsten behöver uppleva en hjälpande relation samt få  verktyg för att lyckas med sina livsval.

KRIMINALVÅRDEN

Unga som är dömda har genom sitt beteende hamnat på fel sida av lagen. Vår metod blir en del av behandlingen mot ett självgående liv.

HVB & ÖPPENVÅRD

När barn placeras utanför sitt hem eller får en kontaktperson i sin hemort så behöver de stöd för att klara av sin utmaningar själv.

WORKSHOPS

Under denna workshop får personal en möjlighet att pröva på metoden BVS. Därefter får de feedback för att sedan avsluta med en frågestund.

TEMADAGAR

För att fylla på kompetensen och fräscha upp minnet kan en temadag utifrån elevhälsa eller trygghet och studiero vara precis vad som behövs!

INSATS

När verksamheten behöver en mer långsiktig åtgärd för att uppnå resultat så gör vi en kartläggning och planering för åtgärder tillsammans.

LEDARUTBILDNING

Ofta är det svårt att samla all personal för längre utbildningar, istället kan några utvalda få material och verktyg för att sprida metoden!

"BVS-metoden® innehåller ett tydligt samtalsstödsmaterial som underlättar och möjliggör goda samtal där eleven är i centrum. Materialet är skapat utifrån ett salutogent och lösningsfokuserat synsätt där eleven får förutsättningar att tillsammans med en vuxen utveckla och hitta positiva strategier för situationer som upplevs som utmanande."

JOANNA LUNDIN
NPF-pedagog

"BVS-metoden® kan ge skolan en tydligare struktur för hur vi ska gå tillväga med elever som utmanar. Den är anpassad efter skolans uppdrag och möjliggör för alla professionella inom skolan att samtala och samarbeta med barn med målet att hitta hållbara och långsiktiga lösningar, hela tiden med barnet i centrum. Det ger barn i behov av stöd större möjlighet att lyckas!"

JOHAN NILSSON
Skolkurator

"BVS-metoden® är ett kraftfullt verktyg och metod att arbeta med. Den är konkret och tydligt för både brukaren/ungdomen men även för den yrkesverksamma behandlaren. Metoden innehåller väldigt tydliga och förflyttande frågor och avsnitt som utvecklar inte bara barnet utan tar sig an hela verksamheten där samsyn och förhållningssätt hamnar i fokus!"

ANJELIKA BÅÅTH
psykoterapeut
Anmäl dig till nyhetsbrevet och få arbetsmaterialet nu!

Länkar

Hem

Logga in i arkivet

Kontakta oss

Info@bvsmetoden,se

0728 - 31 66 10

Johanneslustgatan 1, 212 28 Malmö

Sociala medier

All innehåll på denna webbsida © Jassim Ahmadi 2018, Alla rättigheter förbehålles